Pazartesi, 16 Kasım 2015 10:02

İŞ YERİ TEMSİLCİLERİ EL KİTABI

SUNUŞ

Emeğini satarak yaşamını sürdürenlerin herkesten daha çok örgütlü olmaya ihtiyaçları vardır. Hak ve çıkarlarımızı korumak ve geliştirmek için kurduğumuz sendikalarımız, daha iyi bir ücret, daha iyi çalışma koşulları ve demokratik bir ülke talebini daha güçlü ifade etmemizin en önemli araçları arasındadır.

 

Sendikaları güçlü kılmanın yolu, üyelerini ve temsilcilerini bilinçlendirmekten ve bilgilendirmekten geçer. Bu nedenle her sendika üyesinin ve temsilcisinin ekonomik, sosyal, toplumsal ve sendikal haklarını ve yükümlülüklerini iyi bilmesi gerekir.

 

Sendikalarımızın ve emekçi hareketinin ilerlemesi açısından temsilcilik kurumunun etkinliği ve işlerliği vazgeçilmez önemdedir. İş yerinden başlayan sendikal örgütlenme ve mücadelede elde edilecek başarıda işyeri temsilcilerinin büyük payı vardır.

 

Mücadele tarihimiz bizlere, hak ve özgürlüklerin ancak ve ancak mücadele ile kazanılabileceğini göstermiştir. Kitlesel gücümüzü korumanın ve geliştirmenin, yıllardır savunduğumuz talepleri kazanıma dönüştürmenin yolu, işyeri örgütlülüğünü geliştirmek ve işyeri temsilciliği kurumunu doğru tarzda işletmekten geçmektedir. Sendikal faaliyetin yaşam bulduğu, sendikamıza üye olmayan emekçilerin sendikayı tanımasında en önemli işlevi gören işyerleri ve işyeri temsilcileri, sendikamız ve mücadele perspektifimiz açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Kültür Sanat Sen, iş kolunda bulunan iş yeri temsilcilerinin görev ve sorumluluklarının öneminin bilincindedir. Sendikamız, can damarları olan iş yeri temsilcilerinin emeği, iradesi ve enerjisi ile büyümektedir. Kültür Sanat Sen’in gücünü, etkisini, iş yeri örgütlülüğünün en önemli parçası olan “İş yeri Temsilcileri” belirlemektedir. Bu nedenle sendikamız, iş yeri temsilcilerinin her geçen gün daha fazla donanımlı olmasına özen göstermek zorundadır.

 

İş yeri örgütlülüğümüzü daha etkin, daha güçlü bir yapıya kavuşturulması, iş yeri temsilcilerinin üzerine aldığı görev ve sorumlulukları yerine getirerek sendikal örgütlenmemizi bugün olduğundan çok daha ilerilere taşımasına yardımcı olması amacıyla hazırlanan “İş yeri Temsilcisi El Kitabı”nın mücadelemize katkı sunacağına inanıyoruz.

 

 

                                    MERKEZ YÖNETİM KURULU

Broşürü ek dosyadan indir..

 

Okunma 1707 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 16 Kasım 2015 10:40