SENDİKAMIZ

SENDİKAMIZ (3)

Salı, 26 Mart 2013 11:34

BRIEF UNION

Yazan

ant-01

WE SALUTE AND EMBRACE…

We think that all the workers of the World are our sisters and brothers so We look forward to know and fight together with you!

WE ARE…

We are the union of public servants in the Culture, Art and tourism field in Turkey such as Archeologists, librariens, painters, sculpters, musicians, theatre players, opera artists, technical staff etc.

Over all, We are 4320 people.

WE HAVE…

İn the Cultural institutions,  We have  1480 members

İn the Art institutions, We have 2840  members

So, we are % 27 of all the public servants under the ministery of Culture and tourism; we are the majority.

Therefore, We have the jurisdiction for collective bargaining with the Government.

 

WE DEAL AND FİGHT AGAİNST…

 

*Unlawful work contracts

 

*Extreme overtime working

 

*Violation of Healt and safety

 

*Law and decreasing income

 

*Violation of Union Rights

 

*Humiliation and undermine of Art

 

*Violation of Cultural Cites and Nature

 

*Privatization and Decentralization of the State properties

 

WE SAY…

Because of the new global strategy of the capitalism that ruins and violates World heritage, Science and Art all over the World, Even though we have some differences from each other,  We believe that We have to be one against it if we wish a better world for our children! 

Pazar, 10 Şubat 2013 20:27

ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİMİZ

Yazan

KÜLTÜR SANAT SEN ANKARA ŞUBESİ

Kocatape Mah. Meşrutiyet Caddesi 29/11 Kızılay / Ankara Telefon: 0 312 229 80 28

Görev Dağılımı

Ali ELEMAN Şube Başkanı                                                 Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Mehmet PERVEZ  İdari Sekreter    
Servet ERGÜN Örgütlenme Sekreteri   Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Buket KAFADAR  Mali Sekreter   Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
Gökçe EĞİN   Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri   Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
İlmiye MERCAN  Sos. Dış. İlş. ve Kadın Sekreteri  
                                                            

 

Ankara Şubesine Bağlı Bulunan İller

AMASYA

ANKARA

BARTIN

BOLU

ÇANKIRI      

ÇORUM   

DÜZCE

KARABÜK

KASTAMONU

KIRIKKALE

KIRŞEHİR

YOZGAT 

ZONGULDAK

AĞRI

ARDAHAN 

ARTVİN       

BAYBURT  

ERZİNCAN    

ERZURUM  

ESKİŞEHİR 

GİRESUN    

GÜMÜŞHANE        

IĞDIR

KARS

 

ORDU            RİZE   SAMSUN      SİİRT  SİNOP           TRABZON

 

                      

                     

                    

                             

                    

            

 

Pazar, 10 Şubat 2013 20:21

Kültür Sanat - Sen Tarihçe

Yazan

14 Eylül 1992’de Kültür Bakanlığı’na bağlı işyerlerinde faaliyet göstermek üzere Ankara’da kurulan, KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) üyesi kamu çalışanları sendikası.

Sendika, geçici yönetim kurulu üyeleri Süleyman Değer (başkan). Yılmaz Şekerbay, Fatma Demirkapı, İsmail Öztorun, Önder Yurdanur, Nesrin Tatlıoğlu, Enver Gültekin, Musa Arıkozan ve Ali Cinoğlu’nun da aralarında bulunduğu 135 kişi tarafından kuruldu.

6 Mart 1993’de yapılan 1. genel kurulda sendikanın yönetim kuruluna Raşit Dedebali (başkan), Fatma Demirkapı (genel sekreter), Ahmet Özbet, Yavuz Demirkaya, Pembe Taylan, İsmail Öztorun, Bilal Şimşir, Yücel Kiper ve Deniz Süslen seçildi.

25 Şubat 1995’de yapılan 2. genel kurulda yönetim kuruluna İzzet Polat Ararat (başkan), Bilal Şimşir (başkan yardımcısı), Cemal Balkız (genel sekreter), Hamza Bulu, H.İbrahim Orhan, Serpil Budak, Volkan Atak, Fatma Demirkapı ve Ahmet Köroğlu seçildi.

KESK yönetiminin , aynı işkolunda tanımladığı Eğitim-Sen, ÖES ve Kültür-Sen’e birleşmeleri konusunda görüşme çağrısı yapması üzerine, bu sendikaların yöneticileri Ankara’da iki toplantı yaptı. 23 Aralık 1995’teki ikinci toplantının sonunda, sendika genel başkanlarının imzasıyla şu açıklama yapıldı:

“Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tüzüğü gereği Eğitim, Bilim ve Kültür İşkolunda örgütlü olan Eğitim-Sen, Kültür-Sen ve ÖES birlik görüşmelerini başlatmışlardır. Birlik konusunda her 3 sendikada olumlu görüş belirtmekle birlikte özellikle ÖES, üyeleri arasında işkolu tespiti konusunda farklı görüşlerin bulunması ve birleşmenin aceleye getirilmesi halinde ÖES tabanının birleşik sendikaya taşınmasında güçlüklerin yaşanacağı görüşünü dile getirmiştir. Kültür-Sen’de ÖES’nin taşıdığı kaygıya katıldıklarını, ama süreç içinde birleşik sendikanın zorunluluk olduğunu, ayrıca üniversite ve sanatın özerkleştirilmesi konusunda ÖES ve Kültür-Sen’e ayrı görevler düşdüğünü belirtmiş, demokrasi mücadelesinin bir parçası olmakla birlikte üniversitede ve sanat alanında güçlü bir örgüt sağlanmadan birleşmenin çok anlamlı olmayacağı ÖES ve Kültür-Sen tarafından yinelenmiştir. Her üç sendika yöneticileri kendisini aynı alanda tanımlayan sendikaların zaman içinde tek bir güç haline gelmesi gerektiği inancında olduklarını belirtmişlerdir. Bunun sağlanması için gerekli çalışmaların sürdürülmesi ve bu doğrultuda ortak etkinlikler düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.”

Kültür-Sen 29 Haziran 1996’da olağanüstü genel kurulunu topladı. Gündemde 3 madde vardı: Eğitim-Sen’le birlik konusu, tüzüğün bazı maddelerinin değiştirilmesi ve KESK delegasyonunun seçimi. Ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ilk iki gündem maddesi oylanamadı, yalnızca üzerinde tartışıldı. Eğitim-Sen’le birleşme konusunda Ankara Şubesi tarafından hazırlanarak toplantıda okunan ve görüşmeye açılan raporda özetle şunlar belirtildi: “Demokratik taleplerde, grevli toplu sözleşmeli haklarda, memurun siyasal haklarının geliştirilmesinde ve benzeri amaçlar için yapılan eylemlerde hep birlikteyiz. Ülkemizde kültür ve sanat adamlarının tümünün toplamının bile eğitim görevlilerinin toplam sayısının ortalama 1/30’unu bile bulmadığı düşünülürse, Kültür-Sen’in kendini feshetmesi halinde alanın boş kalacağı kesindir. Birleşme iki doğrultuda olabilir.

1- KESK’le diyolog kurarak yeni bir kültür-sanat işkolu oluşturmak ve ülke genelindeki kültür sanat adamları ve çağdaş hareketleri ile bütünleşmek.

2- Eğitim-Bilim Kültür işkolonda değişik bir yapılanmaya gitmek. Sözgelimi ‘federatif’ bir yapılanma yolu bulmak ve bunun için KESK Tüzüğünün geçici 19. maddesinin değişmesini sağlamak”. Toplantı, KESK’in 1. genel kuruluna gidecek delegelerin seçiminin yapılmasıyla sona erdi.

Kültür-Sen Haber Bülteni adlı bir yayın organı bulunan sendikanın Temmuz 1996 itibariyle şube sayısı 8, üye sayısı 3.200’dü.