Cuma, 17 Haziran 2016 11:13

2016 YILI 1. DÖNEM DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİK MUTABAKAT METNİ

Öğeyi Oyla
(0 oy)

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu gereği Kurum İdari Kurul görüşmeleri için Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü toplantı salonunda 16.05.2016 tarihinde toplanılırmış.

 

Daha önce belirlenen gündem maddeleri doğrultusunda görüşülmeye geçilmiştir.

 A)    ÇALIŞANLARIN EKONOMİK VE SOSYAL HAKLARI:

1) 18.08.2015 tarihli ve 200 sayılı Genel Müdürlük Teknik Kurulunda alınan karar gereğince, Ankara DOB Müdürlüğünde Orkestra Şef Yardımcısı, Kordöbale Şef Yardımcısı, Dekoratör ve Kostüm Kreatörü, İstanbul DOB Müdürlüğünde Kostüm Kreatörü, İzmir DOB Müdürlüğünde Teknik Müdür, Dramaturg, Başışık Uzmanı ve Başperukacı, Mersin DOB Müdürlüğünde Solist Sanatçı, Koro Şef Yardımcısı, Dekoratör ve Başperukacı, Antalya DOB Müdürlüğünde Rejisör Yardımcısı, Orkestra Şef Yardımcısı, Koreograf, Kordöbale Şef Yardımcısı, Bale Öğretmeni, Kostüm Kreatörü ve Başperukacı, Samsun DOB Müdürlüğünde Solist Sanatçı, Kordöbale Şefi, Bale Öğretmeni, Dekoratör, Başperukacı ve Başrealizatör kadroları için kurum içi unvan ve pozisyon değişikliği sınavı açılmasına, sınav tarihinin Genel Müdürlükçe belirlenmesine karar verildiğinden sınavların gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

 

-Yönetmelik değişikliğinden sonra sınav yapılacaktır.

 2) Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile (Görevde Yüksel Sınavı açılacak unvanlar: Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı, Şef, Satın Alma Memuru, Ambar Memuru, Şoför, Sekreter, Gişe Memuru; Unvan Değişikliği Sınavı açılacak unvanlar: Tekniker, Grafiker, İstatistikçi, Teknisyen) Yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayımlanmasından sonra Genel Müdürlük ve tüm İl Müdürlüklerinde uygun boş kadrolara geçiş için sınav açılması konusunda karar verilerek, sınavı yapacak kurum ve kuruluşlarla gerekli yazışmaların yapıldığı, sınavı yapacak kurumun programı doğrultusunda sınavların Kasım ayında yapılmasının planlandığı;

 

B)    HUKUKSAL KONULAR:

 

1)      Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliğinin doğum iznine ilişkin 63. maddesinin, 657 sayılı yasada yapılan değişiklik de dikkate alınarak buna uygun şekilde değiştirilmesi için çalışma yapılması,

 

2)      Çalışma mekanlarına kurumun güvenliği için yerleştirilen kameraların konacağı yerlerin sendika tarafından verilen Danıştay Onuncu Dairesince verilen 8/6/2016 tarih ve E:2014/203, K:2015/2775 sayılı kararına uygun olarak yapılmasına, karar örneğinin İl Müdürlüklerine gönderilmesine,

 

C)    ÇALIŞMA ŞARTLARI VE ORTAMLARI:

         1)     Bir önceki toplantıda alınan karar gereğince Müdürlüklerce tüketilen içme suyunun Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan firmalardan alınmasına.

 

-Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmış firmalardan alınmıştır.

2)     Ankara ve İzmir DOB Müdürlüklerinde 2016-2017 sanat sezonunda bir sonraki dönemde de diğer İl Müdürlüklerinde ışık-dekor sistemine geçileceğinden dekorlarda hafif malzeme kullanılması sorunu ortadan kalkacaktır.

 

-İzmir DOB Müdürlüğünde ışık-dekor sistemine geçilmiş olup diğer 5 Müdürlükte de 2016-2017 sanat sezonunda ışık-dekor sistemine geçilecektir.

       3)     İstanbul Üsküdar Tekel Binasında Bale Bölümünün havalandırma ve ısınma sorununun çözümlenmesi için teknik raporun Müdürlük tarafından İVEDİLİKLE hazırlanması.

       4)     Samsun DOB Müdürlüğünde görev yapan personelin yemek ihtiyacının karşılanması için kantinde düzenleme yapılmıştır.

        5)     Atölyeler de dahil olmak üzere tüm çalışma mekanlarında 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında yasa gereği zorunlu olarak sürekli denetim ve eğitim uygulanacaktır.

        6)     2016 yılı 1. Dönem Kurum İdari Kurul tutanağının kurumun web sitesinde yayımlanarak ayrıca İl Müdürlüklerince panolarında ilan edilerek duyurulması.

7)     Müdürlükler bünyesinde çözümlenmesi mümkün olan konuların Genel Müdürlükte her yıl Kasım ve Nisan aylarında yapılan Kurum İdari Kurul toplantısından 1 ay önce Müdürlük Kurum İdari Kurullarında görüşülerek sonuçları ile birlikte Genel Müdürlüğe ve yetkili sendikaya bildirilmesi.

 

Mutabakat Metnini Ek Dosyalardan İndir

 

 

Okunma 1366 defa Son Düzenlenme Cuma, 17 Haziran 2016 11:28