Cuma, 17 Haziran 2016 11:06

2016 YILI 1. DÖNEM DEVLET TİYATROLARI KİK MUTABAKAT METNİ

Öğeyi Oyla
(0 oy)

2016 YILI 1. DÖNEM KÜLTÜR SANAT SEN İLE DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA YAPILAN KURUM İDARİ KURULU MUTABAKAT METNİ

 

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kurum İdari Kurulu, işveren temsilcileri Genel Müdür Yardımcısı V. Başkan M.Cemal COŞKUN, raportör üye Hukuk Müşaviri Ahmet Nuri EKİCİ ile KESK Kültür Sanat-Sen’i temsilen Kurul Başkan V. Sendika Genel Başkanı Yavuz DEMİRKAYA ve üye Alper TAZEBAŞ’ın katılımlarıyla 22.04.2016 günü saat 14:30’da toplanmış olup, önceden belirlenen gündem maddeleri doğrultusunda görüşülmeye geçilmiştir.

 

A- ÇALIŞMA ESASLARI:

1-  İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Yeni Bosna Atölyelerinin çalışma alanlarında bulunduğu belirtilen kameraların emsal Danıştay ilamında ifade edilen gerekçelere istinaden kaldırılması hususunda İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne yazı yazılması,

2-  Salon Tahsislerinde görevlendirilen personele tahsis yapılan kişi veya kurumlarca ödenen ücretin 110,00 TL.ye çıkarılması hususunda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü emsal gösterilerek sendika tarafından talepte bulunulduğu, bu konuda taraflarca mutabakata varılmış ise de, işveren tarafından konu ile ilgili Teftiş Kurulu Başkanlığınca inceleme yapıldığı ve yönergede değişiklik yapılacağı gerekçeleriyle artışın uygulanamadığı belirtilmiş olup, 2016-2017 sezonundan itibaren ilgili hükmün uygulanması konusunda işveren ve sendika tarafından gerekli çalışmaların ve yazışmaların yapılması, 

3- Türkiye genelindeki Devlet Tiyatrosu Müdürlüklerine bağlı idari bina, sahne ve atölyelerde çalışma koşullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun hale getirilmesi hususunda işveren tarafından gerekli tespitlerin yapılarak, varsa eksik hususların giderilmesi,

4- İstanbul Yenibosna Atölyelerindeki yemekhaneye havalandırma yapılması için Müdürlüğe yazı yazılmasına,

5- Van depreminden sonra oluşan hasar nedeniyle kullanıma kapatılan ve Mayıs 2016 tarihinde hizmete açılması planlanan Van Devlet Tiyatrosu binasının 2016-2017 sezonunda faaliyete başlaması için işveren tarafından gerekli çalışmaların yapılması, 

 

B- SENDİKAL HAKLAR:

1- Bölge Müdürlüklerinde yetkili sendikaya temsilcilik odası, ilan panosu, dâhili telefon ve internet sağlanması,

2- Oy birliği ile karar altına alınan 2016 Yılı 1. Dönem Kurum İdari Kurul Tutanağının;

a) Genel Müdürlükçe tüm ilgili birimlere gönderilerek kurul panolarında duyurulması ve kurumun resmi web sitesinde yayınlanması,

b) Kurum İdari Kurulunda karar altına alınmış taleplerin ilgili birimlerce yerine getirilip getirilmediğinin periyodik olarak işveren tarafından denetlenmesi,

Hususlarında taraflarca mutabakata varılmış olup, iş bu tutanak bir nüshası işverene, bir nüshası da sendikaya verilmek üzere 2 nüsha halinde hazırlanarak imzalanmıştır.

Mutabakat Metnini Ek Dosyalardan İndir.

 

 

         

 

 

                                    

Okunma 1273 defa Son Düzenlenme Cuma, 17 Haziran 2016 11:12