SAYIN DELEGEMİZ,

Genel Merkez 7. Olağan Genel Kurulunda, delege olarak katılacakları ve oy kullanacakları kapsayan delege listesi ile gündem;  Bölge Şube Başkanlıklarımıza gönderilmiş olup, Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu tarihler olan 29-30-31 Ağustos 2020 Cumartesi, Pazar, Pazartesi günlerinde sendika binasında asılmak suretiyle, 3 gün ilan edilecektir. Delege listesine itirazı olanların, itirazlarını,  ilan süresi içinde, belgeleri ile birlikte doğrudan Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yapmaları gerekmektedir.

 

GÜNDEM

KÜLTÜR SANAT-SEN Genel Merkezi 7. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemle 05-06-07 Eylül 2020 Cumartesi, Pazar ve Pazartesi  günleri saat 10.00’da Konur 2 Sok. 43/8 Kızılay’da bulunan Genel Merkez bürosunda yapılacaktır.

Çoğunluğun sağlanamaması durumunda Genel Kurul 11-12-13 Eylül Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00’da Ziya Gökalp Bulvarı No : 58 Kızılay-Çankaya/Ankara adresinde bulunan New Park  Hotel’de aynı gündemle yapılacaktır.

 BİRİNCİ GÜN

1-Yoklama

2-Açılış ve Saygı Duruşu

3-Divan Seçimi

4-Açılış Konuşması

5-Konukların Konuşması

6-Oluşturalacak Komisyon Tarafından Taslak Halindeki Tüzük Değişiklik Maddelerinin Genel Kurula Sunulması, Görüşülmesi ve Karar Verilmesi

 İKİNCİ GÜN

7-Çalışma Raporu, Faaliyet Raporu ve Denetleme Raporunun Görüşülmesi ve Oylanması

8-Disiplin Kurulu Raporu ile Üyelerin İhraç Talepli Yazısının Görüşülmesi ve Oylanması

9-Tahmini Bütçe Okunması ve Oylanması

10-Divana Verilen Diğer Önergelerin Görüşülmesi ve Oylanması

11-Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları Asil ve Yedek Üye Adaylarının Tespiti ve Üst Kurul Delege Adaylarının Belirlenmesi

12-Dilek ve Temenniler

ÜÇÜNCÜ GÜN

13-Yeni Organların Seçimi

14-Kapanış

                                                                                                                                                     KÜLTÜR SANAT-SEN

                         GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

Mersin Bölge Şube 5. Olağan Genel Kurulu bölge şubemiz sendika binasında 06.03.2020 tarihinde , çoğunluğun sağlanamaması durumunda 07.03.2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 

KESK Ankara Şubeler Platformu: Metal işçilerinin yanındayız

KESK Ankara Şubeler Platformu, patron örügütü MESS’in dayatmalarına karşı eylemlerini devam ettiren ve grev hazırlıklarına başlayan metal işçilerine destek açıklaması yaptı.

KESK Ankara Şubeler Platformu, 'Metal işçisinin grevini selamlıyoruz, yanınızdayız!' pankartı önünde açıklama yaparken Evrensel

KESK Ankara Şubeler Platformu, TİS görüşmelerinde MESS’in üç yıllık sözleşme, düşük zam, esnek ve güvencesiz çalışma dayatmalarına karşı eylemlerini devam ettiren ve grev hazırlıklarına başlayan metal işçilerine destek açıklaması yaptı. Dönem Yürütmesi adına BES Ankara 1 No’lu Şube Başkanı İsmet Meydan tarafından yapılan açıklamada, Eylül ayından itibaren süren TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca Birleşik Metal-İş’in 5 Şubat’ta grev kararı aldığına, Türk Metal Sendikasının ise işçiler tarafından greve zorlandığına dikkat çekildi. Meydan, metal işçilerinin aldığı ve almakta olduğu grev kararlarını selamladıklarını ve yanlarında olduklarını belirterek,“Sırtını iktidara dayayarak grevin yasaklanmasını umut eden ve lokavt kararı alan patronların örgütü MESS’i kınıyor, lokavt kararından vazgeçmesini istiyoruz” diye konuştu.

"BİR KEZ OLSUN İŞÇİLER LEHİNE BİR İŞ YAPIN"

İktidarın patronları koruyan uygulamalarıyla ‘milli güvenlik açısından tehlikeli veya stratejik sektörler’ gibi bahanelerle birçok işkolunda grevlerin yasaklandığını, ücretlerin baskılandığını, işçilerin yoksullaştığını söyleyen Meydan, bütün yasaklamalara rağmen mücadelelerin sürdüğünü belirtti. Meydan, “AKP iktidarı 18 yıldır bir kez olsun işçi ve emekçiler lehine bir iş yaparak lokavt kararının uygulanmasını yasaklamasını istiyoruz” dedi.

"İŞÇİ ÖRGÜTLERİ BİRLİKTE TUTUM ALMALI"

Metal işçilerine sendika ayrımı gözetmeksizin birlikte mücadele ve taleplerinden vazgeçmeme çağrısı yapan Meydan, metal işkolunda örgütlü tüm sendikalara şöyle seslendi: İşçinin sesine kulak verin, insanca yaşanacak ücret ve çalışma koşullarına ilişkin taleplerine sahip çıkın. Patronların birlikteliğine karşı işçilerin örgütleri olarak hep birlikte tutum alın. Bugüne kadar olduğu gibi patronların karşısındaki dağınıklığınızın bedelini işçilere ödetmeyin. (Ankara/EVRENSEL)

GÜNDEM

KÜLTÜR SANAT-SEN Ankara Bölge Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemle 01.02.2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Konur 2 Sok. 43/8 Kızılay’da bulunan Ankara Şubesi bürosunda yapılacaktır.

Çoğunluğun sağlanamaması durumunda Genel Kurul 08.02.2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Mithatpaşa Cad. No:4 Kızılay’da bulunan Ankara Gürkent Hotel’de aynı gündemle yapılacaktır. Gündem ve delege listesi 25-26-27 Ocak 2020 Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günlerinde Ankara Bölge Şubemiz bürosunda 3 gün askıda kalacaktır. 

 GÜNDEM:

1-) Yoklama

2-) Açılış-Saygı duruşu

3-) Divan seçimi

4-) Açılış konuşması-Konukların konuşmaları

5-) Çalışma raporu, Denetleme ve Disiplin Kurulları

      Faaliyet raporlarının görüşülmesi ve aklanması

6-) Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları

       asil ve yedek üyeleri ile üst kurul delege adaylarının tespiti

7-) Yeni organların seçimi

8-) Dilek ve temenniler

9-) Kapanış

 

             KÜLTÜR SANAT-SEN

ANKARA BÖLGE ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir tarafından yıkılarak fuar alanı yapılması planlanan Samsun Atatürk Kültür Merkezi’nde Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, bu sanat kurumuna bağlı Gençlik Korosu, Çocuk Korosu, Samsun Devlet Opera ve Balesi, bu sanat kurumuna bağlı Çocuk Korosu, Çocuk Balesi, 

Türkiye’de ilk ve tek olan Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestraları, Devlet Tiyatroları, Kütüphane ile sayamayacağımız yüzlerce sanatsal çalışma ve etkinlik yürütülmektedir.

Bu güzide sanat kurumları sadece Samsun’un değil, tüm Karadeniz Bölgesi’nin kültür ve sanat yaşamına hizmet vermektedir.

Samsun ilimizin en merkezi yerinde, ulaşım itibariyle de tüm farklı bölgelerden tramvay ve diğer ulaşım araçlarıyla rahatlıkla erişim sağlanılan Samsun Atatürk Kültür Merkezi, özellikle kadın sanatseverlerin, genç öğrencilerin güvenli bir şekilde gidebileceği, halkımızın rağbet ettiği tüm etkinliklere bir ay öncesinde bile bilet bulmakta zorlandığı bir kültür merkezidir.

Opera Binası olarak inşa edilen Atatürk Kültür Merkezi, cins değişikliği yapılmış, yani tescilli , ruhsatlı bir yapıdır. Temel altı fore kazık zemin iyileştirme uygulamasıyla , diğer tüm inşaat tekniklerine uygun, vereceği hizmet özelliği açısından da yurt dışından akustik uzmanlarının getirtildiği, büyük bir emek ve yüksek maliyetle meydana gelmiş çok önemli bir kamusal yatırımdır.

Henüz 18 yıllık Atatürk Kültür Merkezi yıkılarak yerine uluslararası kongre merkezi düzeyinde yeni bir bina yapılacağı, kentin çok ileri yıllarda gelişeceği düşünülen güney bölgesinde, ulaşımdan, halktan, kültür hayatından kopuk yeni bir yapının inşaasına karşı olmamakla birlikte, Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkımının, Samsun Kültür Sanat hayatının gelişimini sekteye uğratacağı, yok edeceği bir gerçektir.

Uluslararası düzeyde kültür merkezlerinin iyi bir planlamayla çoğalması, eğitim, bilim, kültür, sanat hayatının sistematik bir biçimde geliştirilmesi her sorumluluk sahibi duyarlı toplumların zorunluluğudur.

Kentlerin tüm teknolojik gelişimleri takip ederek, daha üstün, medeni, kültürel değerlerini ön plana çıkaran, kamusal yarar çözümlerini, uzun vadeli, düzgün bir strateji dahilinde geliştirdikleri, birbiriyle yarıştığı dünyada hedefimiz yıkım değil, bizi biz yapan değerlerimize kültürümüze, sanatımıza, sanatçımıza sahip çıkmak olmalıdır.

Sanatın kültürel varlıkların olmadığı bir kent ancak ruhsuz bir yaşam alanıdır.

Son dönemde özellikle kültür sanat alanında tüm ağırlığıyla hissedilen hızlı bir yok ediş süreci bunun basit bir şehir planlaması olmadığını göstermektedir.Yine yıllarca güvencesiz çalıştırılan sanat emekçilerinin içinden sayıları tahminen 350 olduğu düşünülen çalışan kardeşlerimizin yeni yıla girdiğimiz şu günlerde gerekçesiz bir biçimde işlerine son verilmesi üstelik de işsizlik maaşı bile alamamaları kültür ve sanatta kötü gidişatın bir göstergesi, sanata ve sanatçıya vurulmuş bir darbedir.

Bütün bunları kabul etmemiz mümkün değildir.

Bu kararı alan yetkililer yanlıştan vazgeçmeli, değerli Samsun Halkımızın da Atatürk Kültür Merkezi ‘ne, kültürüne, sanatına, sanatçısına sahip çıkması gerekmektedir.

Mücadelemiz 19 Mayıs ruhuyla onurlu; aydınlığa, uygarlığa, beraberliğe, insanca yaşamaya azimlidir!

  KÜLTÜR SANAT SEN

 

Kültür Sanat-Sen İzmir Bölge Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemle 18.01.2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Kültür Sanat Sen Halim Alanyalı İş Hanı Kat:3 Daire:306 Konak/İzmir adresinde yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda Genel Kurul 24.01. 2020 Cuma günü İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Elhamra Sahnesinde aynı saatte aynı gündemle yapılacaktır. 

Gündem

 

1-      Yoklama

2-      Açılış-Saygı Duruşu

3-      Divan Seçimi

4-      Açılış Konuşması-Konukların Konuşması

5-      Çalışma Raporu-Denetleme ve Disiplin Kurulları faaliyet raporlarının aklanması

6-      Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları asil ve yedekleri ile üst kurul delege adaylarının tespiti

7-      Yeni organların seçimi

8-      Dilek ve temenniler

9-      Kapanış

Cuma, 10 Ocak 2020 08:15

KIYIMIN DEVAMI GELECEK...

Yazan

‘Kıyımının devamı gelecek’

Perşembe, Ocak 9, 2020 23:01 içinde Kültür, Manşet 

‘Kıyımının devamı gelecek’

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 150 sanatçının işten çıkarılmasına tepkiler sürüyor. Kültür Sanat-Sen üyeleri, ‘Arkadaşlarımıza hukuk desteği sağlayacağız ve dava açacağız’ dedi

Resmi Gazete’de 26 Aralık 2019’da yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” başlıklı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kültür ve sanat alanında çalışan emekçilere sözleşme imzalanacağı söyledi. Aynı tarihte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Hepsinin iş güvenliği endişesi giderilmiş, çalışma hayatları devletimizin güvencesi altına alınmıştır” açıklaması yapmıştı. 30 Aralık 2019’a kadar kültür ve sanat alanında çalışan emekçiler görev yaptıkları birimlere sözleşmenin yapılması için başvuruda bulundular. Mezopotamya Ajansı’ndan Zemo Ağgöz’ün haberine göre, başvuruların açıklanmasının ardından Kültür, Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat-Sen), 4 Ocak’ta yaptığı açıklamayla, Devlet Tiyatroları (DT) ile Devlet Opera ve Balesi’nde aktif görev alan, kadro bekleyen en az 150 kültür sanat emekçisinin sözleşmesinin yenilenmeyerek, işten çıkarıldığını açıkladı.

‘Kabul etmiyoruz’

Bakan Ersoy’un açıklamalarının ardından çalışanların bir beklentiye girdiğini ifade eden Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hülya Eryetli, 150 kişinin işten çıkarılmasıyla birlikte sevincin hüzne dönüştüğünü aktardı. İşten atılmaların 150 kişiyle sınırlı kalmayacağını düşündüklerini ifade eden Eryetli, “Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü de 478 sözleşmenin imzalanacağını duyurdu ama toplamda kaç kişi sözleşmeli çalıştırıldığı bilgisini vermediği için önümüzdeki günlerde oradan da işten çıkarılmaların olması muhtemel” dedi. Deniz Özsaygı ise, süreli sözleşmeliler, misafir sanatçılar, kamuda özelleştirme politikalarıyla birlikte istihdamın tamamen parçalı bir hale geldiğini belirtti.

‘Dava edeceğiz’

İşten çıkarılan 150 kişinin haricinde işlerine devam eden kişilerin sadece bazılarına kadro verildiğini, çoğunun yine güvencesiz puantajlı çalışmak zorunda bırakıldığını vurgulayan Özsaygı, “Bu süreçte sendika olarak arkadaşlarımızın yanındayız. Arkadaşlarımıza hukuk desteği sağlayacağız ve aldıkları ret dilekçelerine istinaden dava açacağız” dedi.

ANKARA

Yeni Yaşam Gazetesi

ANKARA - Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hülya Eryetli, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” başlıklı Cumhurbaşkanı Kararnamesi’nin ardından kültür ve sanat alanında işten çıkarmaların süreceğini söyledi. 

Resmi Gazete’de 26 Aralık 2019’da yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” başlıklı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile kültür ve sanat alanında çalışan emekçilere sözleşme imzalanacağı söyledi. Aynı tarihte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Hepsinin iş güvenliği endişesi giderilmiş, çalışma hayatları devletimizin güvencesi altına alınmıştır” açıklaması yapmıştı.

 30 Aralık 2019’a kadar kültür ve sanat alanında çalışan emekçiler görev yaptıkları birimlere sözleşmenin yapılması için başvuruda bulundular. Başvuruların açıklanmasının ardından Kültür, Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat-Sen), 4 Ocak’ta yaptığı açıklamayla, Devlet Tiyatroları (DT) ile Devlet Opera ve Balesi’nde aktif görev alan, kadro bekleyen en az 150 kültür sanat emekçisinin sözleşmesinin yenilenmeyerek, işten çıkarıldığını kaydetti. 

 ‘SEVİNÇ HÜZNE DÖNÜŞTÜ’

 Bakan Ersoy’un açıklamalarının ardından çalışanların bir beklentiye girdiğini ifade eden Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hülya Eryetli, 150 kişinin işten çıkarılmasıyla birlikte sevincin hüzne dönüştüğünü aktardı. İşten atılmaların 150 kişiyle sınırlı kalmayacağını düşündüklerini ifade eden Eryetli, “Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü de 478 sözleşmenin imzalanacağını duyurdu ama toplamda kaç kişi sözleşmeli çalıştırıldığı bilgisini vermediği için önümüzdeki günlerde oradan da işten çıkarılmaların olması muhtemel” dedi.

 ‘AMAÇ SANATI BİTİRME’

 İşten çıkarılma kararının resmi yollardan duyurulmadığını ve gerekçelendirilmediğine dikkati çeken Eryetli, “Türkiye’de rejim değişikliği ile birlikte her şeyin alt üst olduğunu görüyoruz. Arkadaşlarımıza işten çıkarıldıklarını gönderdikleri sarı zarflarla bildirdiler. Bu kabul edilebilir bir şey değil” ifadelerini kulandı.

 Eyerli, işten çıkarılmalarla amaçlananın, sanat ve kültür alanını tamamen güvencesiz istihdam biçimine dönüştürmek olduğunu söyledi. Eryetli, “150 kişinin işten atılmasıyla sanat ve kültür alanında emek veren diğer arkadaşlarımızın da motivasyonunu, iş barışını, geleceğe olan kaygısını her şeyini etkilemiştir. Dolayısıyla amaç, devlet koruma şapkası altında sanatını icra eden insanların sanat yapmasını bitirme çabasıdır” diye belirtti. 

 ‘BÜROKRAT YAKINININ ALINDIĞINI DUYDUK’

 İşten çıkarılan emekçilerin yerine kimlerin alınacağı meselesinin de tam olarak belli olmadığına vurgu yapan Eryetli, şöyle devam etti: “Devlet tiyatrolarında sözleşmesi yenilenmeyen bir arkadaşımızın yerine hemen bir bürokratın yakınının alındığını duyduk. Ama henüz teyit etmiş değiliz, araştırıyoruz. Diğer yandan sözleşme imzalayan arkadaşlarımızın da yine bir sene sonra ne olacakları belli değil. Hiçbir şekilde güvenceleri yok. Arkadaşlarımız kölelik düzeninde çalıştırılıyor. Oysa sanat üretimi temel ihtiyaçlar bittikten sonra başlar. Temel ihtiyaçları karşılanmayan bir insanın sanat üretmesi, yaratıcı yönünü ortaya çıkarması mümkün değil.”

 ‘BUNA KARŞI DURACAĞIZ’

 İşten çıkarılmaların ardından kamuoyundan büyük tepkilerin geldiğini anımsatan Eryetli, tepkinin daha da büyüyeceğine inandıklarını söyledi. Eryetli, sözlerini şöyle tamamladı: “Siyaset, kültür ve sanattan elini çektiği zaman kültür sanat kendi yolunu bulacaktır. Şu an en ağır bir biçimde taşeronlaşma ve tamamıyla şirketler eliyle kültür ve sanat alanını endüstriye dönüştürmek isteyen, gelir getirisi olarak gören zihniyete maruz kalmış durumdayız. Kesinlikle bütün imkanlarımızla karşı durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz.” 

 ‘İŞSİZLİK MAAŞLARI YATMAYACAK’

 İşten çıkarılan kültür sanat emekçilerinin bundan sonra takip edecekleri hukuki mücadeleyi anlatan Kültür Sanat-Sen Genel Hukuk ve Toplu Sözleşme Sekreteri Deniz Özsaygı ise, süreli sözleşmeliler, misafir sanatçılar, kamuda özelleştirme politikalarıyla birlikte istihdamın tamamen parçalı bir hale geldiğini belirtti. Sanat kurumlarında yaklaşık 1990 yıllardan bu yana çok parçalı farklı istihdam şekillerinin yaratıldığını kaydeden Özsaygı, şunları ifade etti: “Puantaj dediğimiz sistem ile çalıştırılıyorlar. Bu sistem çalıştıkları günün ücretini alma üzerine kurulu. Şu an işten çıkarılan arkadaşlarımızın primleri yatmadığı için işsizlik maaşını bile alamayacaklar. Bir diğeri sadece 100 gün sağlık hizmetinden yararlanabilecekler onun dışında bir güvenceleri yok.” 

 ‘DAVA AÇACAĞIZ’

 İşten çıkarılan 150 kişinin haricinde işlerine devam eden kişilerin sadece bazılarına kadro verildiğini, çoğunun yine güvencesiz puantajlı çalışmak zorunda bırakıldığını vurgulayan Özsaygı, “Bu süreçte sendika olarak arkadaşlarımızın yanındayız. Her platformda, KESK’in temellerinin kurulduğu, fiili meşru ve hukuksa mücadelemizi devam ettireceğiz. Arkadaşlarımıza hukuk desteği sağlayacağız ve aldıkları ret dilekçelerine istinaden dava açacağız” dedi.  

 ‘GÖZÜNÜN ÜSTÜNDE KAŞ VAR DİYEREK ELEDİLER’

 İşten çıkarılanlar arasında bulunan ve ismini vermek istemeyen Devlet Tiyatroları’nda çalışan bir emekçi, 8 yıldır aynı alanda çalıştığını belirterek, şunları dile getirdi: “Yıllardır aynı kadroyla çalışıyorum. İş konusunda hiçbir sıkıntı ve ya şikayet almadım. Böyle bir şey ile karşılaşınca şok oldum. ‘Gözünün üstünde kaş var’ diyerek elediler. Başka birilerine yer açmak için biz işimizden olduk.  Kış mevsimi ve şuan tam ayın ortasındayız. Bunu özel sektör yapmaz. Gerekli açıklamalar yapıldığı zaman hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm personel işe alınacak denildi. Kazanılmış hakkımızı istiyoruz. Mesela benim 2 ay sonra çocuğum doğacak. İşimize güvenerek hayatımıza şekil veriyoruz, birçok arkadaşımız kredi çektiler borçları var. Son dönemde sıkça duyduk, insanlar işi olmadığı için intihar ediyorlar. Biz işten atılan kişiler bence intihara itilen kişileriz. Çünkü ne yapacağız? Sudan çıkmış balık gibiyiz.”

 MA / Zemo Ağgöz 

Devlet Tiyatroları’nda emekçi kıyımı!

04.01.2020 06:00 KÜLTÜR SANAT

Devlet Tiyatroları oyuncuları kadro beklerken işlerinden oldu. Cumhurbaşkanı Kararnamesi ve Bakan Ersoy’un açıklamasıyla kadro umudu taşıyan yaklaşık 150 tiyatro emekçisi sarı zarfla mevcut işlerinden de oldu

BURAK ABATAY

Devlet Tiyatroları’nda (DT) ve Devlet Opera ve Balesi’nde aktif görev alan ve kadro bekleyen en az 150 kişinin sözleşmesi adli sicilleri gerekçe gösterilerek yenilenmedi.

26 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle başlayan süreçte ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ başlıklı karar bugüne kadar yıllardır kadro bekleyen sanatçılar için umut olmuştu. Aynı tarihte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Ajansı’na konuşmuş ve “Hiçbir statüsü olmadan, yevmiye ile görev yapan sanatçılarımız ve teknik çalışanlarımız, artık Bakanlık olarak bizim sözleşmeli personelimizdir. Hepsinin iş güvenliği endişesi giderilmiş, çalışma hayatları devletimizin güvencesi altına alınmıştır. Bu kapsamda maaşlarında da ciddi bir iyileştirmeye gidilmiştir” demişti.

ÖNCE UMUT SONRA HÜSRAN

Aynı gün Anadolu Ajansı’na demeç veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tiyatrocuların umudunun sevince dönüşmesini sağladı. Yıllardır süren sorunların biteceğini müjdeleyen Ersoy, “Hiçbir statüsü olmadan, yevmiye ile görev yapan sanatçılarımız ve teknik çalışanlarımız, artık Bakanlık olarak bizim sözleşmeli personelimizdir. Hepsinin iş güvenliği endişesi giderilmiş, çalışma hayatları devletimizin güvencesi altına alınmıştır. Bu kapsamda maaşlarında da ciddi bir iyileştirmeye gidilmiştir” dedi.

DT Genel Müdürlüğü, bu düzenleme için başvuru tarihlerini 26-30 Aralık olarak belirlemişti. Sanat kurumlarında yıllardır kadro verilmemesi ve sınav yapılmaması dolayısıyla kadro bekleyen ve mezun, misafir, süreli sözleşmeli figüran vs. pozisyonlarında çalışan 150 civarında oyuncu ise kulislere gelen sarı zarflarla karşılaştı. Oyuncular gerekçe gösterilmeksizin, “Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar kapsamında çalışma talebiniz Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmemiştir” yazısıyla karşılaştılar. Eşzamanlı olarak Genel Müdür Mustafa Kurt tarafından il müdürlüklerine gönderilen talimatlarda başvuruların incelendiği belirtilerek, “Yapılan değerlendirme sonucunda ekteki listede yazılı olanların anılan kapsamda istihdam edilmeleri uygun görülmemiştir” denildi. Tebligatlar sebebiyle Adana DT “Miletos Güzeli” oyunu için perde açamadı. Birçok sahnede ise oyunlar yarım yamalak oynandı.

Kültür Sanat Sendikası yaptığı yazılı basın açıklamasıyla bu yanlıştan dönülmesi çağrısında bulundu. Sendika açıklamasında, “15 Temmuz sürecinde binlerce kamu emekçisi soruşturulduğu sırada, kimileri açığa alınır kimileri KHK larla ihraç edilirken; tırnak içinde “temiz” çıkan sanat emekçileri şu an güvenlik gerekçesiyle işten atılıyorlar. O günden bu güne ne değişmiştir? Kimi durumlarda aylar hatta yıl süren güvenlik soruşturmaları Sanat kurumlarında ışık hızında yapılarak üç günde nasıl sonuçlandırılmıştır?” ifadelerini kullandı.

Sendika ayrıca 4/C’li yani “geçici personel” istihdamına benzer bir istihdam biçimi 4/B’li Sözleşmeli Personel istihdamıymış gibi gösterilmeye çalışıldığını aktardı ve ekledi: “Kararnameye konan geçici madde de yapılacak sözleşmenin 2020 yılı için geçerli olduğu hüküm altına alınmış. Peki, 2021 yılı ne olacak? 20 yıldır çalışan misafir sanatçıların misafirlikleri hiç bitmeyecek mi?”

KİMİN YAKINLARI KADROYA GİRECEK?

İşine son verilen bir DT oyuncusu, süreci mahkemeye taşıyacaklarını söyledi. Oyuncu, yaptığı açıklamasında, “DT oyuncusuydum. Geçen sene de çalıştım, bu yıl da çalışacağıma kesin gözüyle bakıyorduk. Ulaştırılan bir zarfla öğrendik. Ve başvurularımız neticesinde uygun görülmediğimiz bize aktarıldı. Neden uygun görülmediğimizi bilmiyoruz. Dava edeceğiz. Ancak bu şekilde öğrenebileceğiz. Herhangi bir devlet tiyatrosunda çalışmam da engellendi. Rol aldığım oyunum ertelendi, gruptan çıkarıldım. Başka oyunlar da kaldırıldı. Bizden sonra hangi isimlerin yakınlarını alacaklarını merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

SARAY'DA PERDE AÇILDI

Devlet Tiyatroları, oyunculara sarı zarflar tebliğ edildiği saatlerde, Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla “Leyla ile Mecnun” adlı oyununu sergiledi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, emekçilerin işlerinden olduğu saatlerde Erdoğan’dan tebrik aldı.

Sayfa 1 / 60