Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile sendikamız Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri arasında gerçekleştirilen 2016/2. Dönem 'Kurum İdari Kurulu' toplantısında alınan kararlar ekte sunulmaktadır.

KİK Tutanağı ekli dosyadadır.

Kategori HUKUK / MEVZUAT

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile sendikamız arasında bağıtlanan 2013 yılı 2.Dönem Kurum İdari Kurul toplantı tutanağı ekte: 

Kategori GENEL MERKEZDEN

.08.2013 tarih ve 28744 sayılı resmi Gazetede yayımlanan 18.08.2013 tarihli ve 2013/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının “Kültür ve Sanat Hizmet Koluna ilişkin Mali ve Sosyal Haklar” başlıklı bölümünün 2. Maddesi, “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü orkestra sanatçıları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda çalışan sanatçılara, hizmetin gereği olarak görev esnasında giymesi gereken ve kurumlarınca belirlenen özel kıyafet her yıl eylül ayında verilir. Verilecek özel kıyafetin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumlar ile yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir” hükmü gereğince giyim yardımı hakkında SENDİKAMIZ ve DOB Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan usul ve esasların yürürlüğe konulmasına ilişkin karar onaydan çıkmıştır. Onay ile usul ve esaslar ektedir.

Kategori 2013
Perşembe, 02 May 2013 11:20

Mersin DOB Kurum İdari Kurul Tutanağ_

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile yetkili sendika Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası  arasında imzalanan Kurum İdari Kurul Tutanağı aşağıdaki ekli dosyada görebilirsiniz.

 Mersin DOB Kurum İdari Kurul Tutanağı

Perşembe, 18 Nisan 2013 17:59

FİİLİ HİZMET ZAMMI

Devlet Opera ve Balesi ile Devlet Tiyatrolarının demir atölyelerinde çalışan personelin 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasasının Fiili Hizmet tazminatı başlıklı (yıpranma) 40 Maddesinde yer alan Demircilerle aynı haklara sahip olduklarına dair davayı kazanmış bulunmaktayız. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi sendikamızdan edinilebilir.

Pazartesi, 15 Nisan 2013 17:35

Mersin DOB Kurum İdari Kurul Tutanağı

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile yetkili sendika Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası  arasında imzalanan Kurum İdari Kurul Tutanağı aşağıdaki ekli dosyada görebilirsiniz.

 Mersin DOB Kurum İdari Kurul Tutanağı