Cuma, 13 Aralık 2013 10:41

2014-2015 DEVLET OPERA VE BALESİ KIYAFET YARDIMI USUL VE ESASLARI... Özel

.08.2013 tarih ve 28744 sayılı resmi Gazetede yayımlanan 18.08.2013 tarihli ve 2013/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının “Kültür ve Sanat Hizmet Koluna ilişkin Mali ve Sosyal Haklar” başlıklı bölümünün 2. Maddesi, “Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü orkestra sanatçıları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda çalışan sanatçılara, hizmetin gereği olarak görev esnasında giymesi gereken ve kurumlarınca belirlenen özel kıyafet her yıl eylül ayında verilir. Verilecek özel kıyafetin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumlar ile yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir” hükmü gereğince giyim yardımı hakkında SENDİKAMIZ ve DOB Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan usul ve esasların yürürlüğe konulmasına ilişkin karar onaydan çıkmıştır. Onay ile usul ve esaslar ektedir.

Okunma 2676 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 09 Şubat 2015 10:49