Perşembe, 30 Ekim 2014 10:12

DİSİPLİN KURULUNA SENDİKANIN KATILMASI

 SAYI   : 2014/                                                                                                              .……/10/2014

 KONU : Duyuru

……………BÖLGE ŞUBE BAŞKANLIĞINA

             Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kurumlarından birinde sözleşmeli personel statüsünde görev yapan üyelerimizden hakkında disiplin kurulu tarafından disiplin cezası verilenler var ise; konu hakkında cezanın tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde Sendikamıza bilgi verilmesi halinde açılacak davada,  disiplin kurul toplantılarına sendika temsilcisinin katılımının sağlanmaması hususunun iptal gerekçesi yapılması mümkündür.

               Her iki kurumda da hakkında disiplin soruşturması başlatılan ve sözleşmeli personel statüsünde bulunan üyelerin disiplin soruşturması süreçlerinde gerçekleştirilen kurul toplantı tarihlerini Sendikamıza bildirmeleri halinde ise; Sendikamızın ilgili kurula katılma istemiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine de bizzat Sendika tarafından 60 gün içinde iptal davası açılması mümkün olacaktır.

                Sunulan nedenle, yukarıda açıklandığı şekilde Sendika üyesi hakkında disiplin kurulu tarafından temsilci olmaksızın verilen bir disiplin cezası veya sendikanın üyesi adına disiplin kurul toplantısına katılma talebinin reddi halinde konuyla ilgi dava süreci başlatılacaktır.

                  Gereğini bilgilerinize rica ederim.

                                                                                                                                                                   Yavuz DEMİRKAYA

                                                                                                                                                                         Genel Başkan

Okunma 3712 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 17 Aralık 2014 22:11