Cuma, 21 Mart 2014 15:29

MİSAFİR SANATÇILAR, SSP'LİLER, VE TURİZM ARAŞTIRMACILARI İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZDE ISRARCIYIZ... Özel

Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamında; Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun  20.03.2014 perşembe günü saat 10.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 2014 yılı Mart ayı toplantısı bilgi notu:  

Genel Başkanımız Yavuz Demirkaya Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında Misafir Sanatçılar ve Süreli Sözleşmeli olarak istihdam edilen personellerin kadroya alınması konusunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e yeniden iletti. Sadece yaklaşık 2 bin çalışanı ilgilendiren bu konuyla ilgili daha önce Bakan Çelik tarafından “çalışma yapılsın” şeklindeki talimat gereğince yapılan çalışmaların bitmesine rağmen henüz kanunlaştırılmadığını söyledi. Bakan Çelik ise bu konu hakkında “değerlendirme yapılacağı” şeklinde yanıt verdi. Genel Başkanımız Demirkaya’nın üzerinde durduğu bir başka konu ise Enformasyon Memurlarının Turizm araştırmacısı ünvanı alması ile ilgili düzenlemenin Bakanlık tarafından bir türlü yapılmaması oldu. Demirkaya, TİS’te kazanılmış olan bu hakkın kanunlaştırılmadığı için kullanılamadığını bakana yeniden iletti. Bakan Çelik ise bu konuda BakanlığaGenel Başkanımız Yavuz Demirkaya’nın konuşmasının tam metni şöyle:

“Sayın bakan değerli heyet. Kültür Sanat Sen Genel Başkanı olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. İki önemli konuda görüş belirtmek istiyorum. İlk Toplu İş sözleşmesinde enformasyon memurlarının turizm araştırmacısı ünvanı almasıyla ilgili bir kazanım elde edilmişti. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından halen turizm araştırmacısı olarak kabul görmüyor. Çünkü sizde defalarca ifade ettiniz gibi Kanunlaşması gerekiyor. Oysa ki 190 sayılı khk’da ilgili cetvele girmedi. Sizin Başbakanlığa göderdiğiniz torba yasada da olmadığını görüyoruz. Burada bir düzenleme yapılması elzemdir. Bütün danışma kurulu toplantılarında bu konuyu tekrar tekrar konuştuk sizinle.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik: Karar altına alınmış bir konu mu bu?

Kültür Sanat Sen Genel Başkanı Yavuz Demirkaya: “Evet. Bu TİS konusu. Danışma kurulu toplantılarında yasalaşması konuşuldu. Karar altına da alındı. Ama buraya yansımamış. Bir diğer nokta TİS ve geçtiğimiz danışma kurulu toplantılarında da gündeme getirdiğimiz taşeronlaştırmaya ilişkin 4/C’lilerle ilgili yapılacak düzenlemelerde misafir sanatçı veSüreli Sözleşmeli Personel olarak adlandırılan toplamda 2 bin kişi bile olmayan konservatuar mezunu ve üniversite mezunu değerli sanatkarlarımızın kadroya geçirilmesi ile ilgili idi. Bu konuda sizin talimatınızla ‘çalışma yapılsın’ denilmişti. Bu çalışma Devlet personel Daire Başkanlığı ile yapıldı. Bitti. Kamuoyuna da yansıdı. İnternet sitelerine ve basına yansıdı. Misafir sanatçıların iş güvencesi torba yasada yer alacak denildi. Fakat gördüğüm kadarıyla buda bu gün gördüğümüz torba yasada yer almıyor. Basına yansıyan maalesef olmamış. Bu konuda elimde son derece önemli bir çalışma var. Hali hazırda Sanat Kurumlarında, Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmış 2 ile 3 bin arasında boş kadro bulunuyor. Bu kadrolara sınav açılmamakta kadrolara sanatçı istihdamı yapılmamaktadır. Büyük bir tehlikeyi de dikkatinize sunmak istiyorum. Bir yandan taşeronlaştırma ile ilgili büyük sorunlar olduğu söyleniyor diğer yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı taşeronlaştırmayı daha da derinleştirecek bir Türkiye Sanat Kurumu adıyla tasarı hazırlıyor. Türkiye Sanat Kurumu Kurulmasına ilişkin taslak, taşeronlaştırmayı genelleştiren bir taslaktır. Bu konuyla ilgili iş güvencesiz, düşük ücretli ve sendikasız istihdam yasallaşacak . Ki misafir sanatçı kadroları halen sendikaya üye olamıyor. Burada tamamıyla taşeronlaştırma var. Herkes misafir sanatçı ve süreli sözleşmeli çalıştırılması planlanıyor. Bu konuda sizden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Hükümet nezdinde bu tasarıya karşı girişimde bulunmanızı istiyoruz. Bu konuda sizden destek bekliyoruz. Bu misafir sanatçıların kadrosu toplamda 3 bin kişi sayın bakan. Bu arkadaşlarımızı olmayan bir kadroya değil mevcut bir kadroya alınmasını bekliyoruz. Bu çalışmayı size tekrar vereceğim. Teşekkürler.”

Okunma 4356 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 24 Mart 2014 09:53