Pazartesi, 24 Ağustos 2020 07:07

GENEL MERKEZ 7. OLAĞAN GENEL KURUL...

 

GÜNDEM

KÜLTÜR SANAT-SEN Genel Merkezi 7. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündemle 05-06-07 Eylül 2020 Cumartesi, Pazar ve Pazartesi  günleri saat 10.00’da Konur 2 Sok. 43/8 Kızılay’da bulunan Genel Merkez bürosunda yapılacaktır.

Çoğunluğun sağlanamaması durumunda Genel Kurul 11-12-13 Eylül Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00’da Ziya Gökalp Bulvarı No : 58 Kızılay-Çankaya/Ankara adresinde bulunan New Park  Hotel’de aynı gündemle yapılacaktır.

 BİRİNCİ GÜN

1-Yoklama

2-Açılış ve Saygı Duruşu

3-Divan Seçimi

4-Açılış Konuşması

5-Konukların Konuşması

6-Oluşturalacak Komisyon Tarafından Taslak Halindeki Tüzük Değişiklik Maddelerinin Genel Kurula Sunulması, Görüşülmesi ve Karar Verilmesi

 İKİNCİ GÜN

7-Çalışma Raporu, Faaliyet Raporu ve Denetleme Raporunun Görüşülmesi ve Oylanması

8-Disiplin Kurulu Raporu ile Üyelerin İhraç Talepli Yazısının Görüşülmesi ve Oylanması

9-Tahmini Bütçe Okunması ve Oylanması

10-Divana Verilen Diğer Önergelerin Görüşülmesi ve Oylanması

11-Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları Asil ve Yedek Üye Adaylarının Tespiti ve Üst Kurul Delege Adaylarının Belirlenmesi

12-Dilek ve Temenniler

ÜÇÜNCÜ GÜN

13-Yeni Organların Seçimi

14-Kapanış

                                                                                                                                                     KÜLTÜR SANAT-SEN

                         GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

Okunma 688 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 24 Ağustos 2020 07:34